m51
dojazd

W ramach programu „Auto Zastępcze” dostarczamy na dogodnych warunkach Poszkodowanym, którzy w wyniku kolizji drogowej lub innego zdarzenia, którego sprawcą była osoba trzecia zostali pozbawieni własnego pojazdu auto zastępcze na okres naprawy lub rozliczenia szkody z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 361, 363 oraz 415), Rozporządzenia Ministra Finansów z marca 2000 roku oraz z Uchwały Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011r. Towarzystwo Ubezpieczeń winno zwrócić koszty najmu pojazdu zastępczego poniesione w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu lub w przypadku szkody całkowitej (naprawa ekonomicznie nieuzasadniona) do dnia rozliczenia szkody. W oparciu o art. 361 § 2 Kodeksu Cywilnego szkoda z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy powinna być pokryta do pełnej wartości.

Oferujemy bezgotówkowy wynajem pojazdu na okres rzeczywistego unieruchomienia pojazdu lub na czas rozliczenia szkody. Dbając aby klient w najmniejszym stopniu odczuł brak pojazdu dostarczamy pojazd do wskazanego serwisu w wcześniej umówionym terminie lub pod wskazany adres w przypadku poważniejszego uszkodzenia pojazdu. Na mocy powołanych przepisów Poszkodowanemu przysługuje pojazd podobnej klasy. Poszkodowani mają możliwość korzystania z pojazdu zastępczego bezgotówkowo, bez limitu kilometrów oraz bez konieczności wpłacenia kaucji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów na mocy cesji wierzytelności we własnym zakresie dochodzimy zwrotu należnych kosztów najmu pojazdu.

dojazd

Program Auto Zastępcze - podstawowe informacje
W świetle obowiązujących przepisów prawa osoba, której pojazd uległ uszkodzeniu z winy innego uczestnika ruchu drogowego ma prawo do najmu samochodu zastępczego. O zwrot poniesionych kosztów Sixt wystąpi do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy kolizji.
Do Programu Auto Zastępcze mogą zgłaszać się zarówno podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne. Nie jest istotne czy auta używasz jako narzędzia pracy, czy jest Ci też ono potrzebne, by np. zawieźć dzieci do szkoły. W Sixt każdy ma prawo skorzystać z Programu Auto Zastępcze.
NIE DAJ SIĘ WPROWADZIĆ W BŁĄD!
Masz prawo do auta zastępczego bez wskazywania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe konkretnej wypożyczalni. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Wybierz auto floty Sixt - firmy oferującej wyłącznie nowe samochody.
W trosce o komfort swoich Klientów Sixt przejmuje wszelkie obowiązki związane z dochodzeniem zwrotu kosztów najmu samochodu zastępczego od Ubezpieczyciela sprawcy.
Jeśli dopełnisz wszelkich formalności, nie obciążymy Cię kosztami wynajmu, nawet jeśli Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówi wypłaty roszczenia. W Sixt przyjmujemy na siebie pełne ryzyko związane ze zwrotem od Towarzystw Ubezpieczeniowych poniesionych kosztów z tytułu wynajmu Auta Zastępczego.
ATUTY SIXT
Sixt rent a car jest jedną z największych na świecie wypożyczalni samochodów o ponad 100-letniej tradycji. Posiada przeszło 4000 oddziałów w 105 krajach na całym świecie.
W Polsce Program Auto Zastępcze funkcjonuje od 2006 roku. Jesteśmy niekwestionowanym liderem na rynku, zapewniając mobilność wszystkim poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
Sixt rent a car posiada w swej ofercie wyłącznie nowe auta wszystkich klas. Oferujemy samochody z każdego segmentu, poczynając od małych, ekonomicznych aut miejskich, na klasie premium kończąc. W ofercie znajdują się także samochody rodzinne oraz terenowe z napędem 4x4. Klient Sixt ma do dyspozycji również samochody dostawcze, idealne np. do przeprowadzek.
Placówki SIXT Program Auto Zastępcze znajdują się w największych miastach Polski. Usługę świadczymy na terenie całego kraju. Przedstawiciele Sixt dostarczają auto zastępcze pod wskazany przez Klienta adres.
W SIXT poza doskonale wyposażoną flotą samochodową, czeka na naszych Klientów profesjonalna obsługa podlegająca międzynarodowym standardom jakości.
ASPEKTY PRAWNE

Podstawa prawna domagania się zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) odszkodowanie ustala się i wypłaca w graniach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, jeżeli są oni zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę. Ponadto odnosząc się do zakresu odszkodowania z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego należy sięgnąć do ogólnych reguł Kodeksu cywilnego, w szczególności do przepisu art. 361 § 1 i 2 k.c. Reguły te nakazują przestrzeganie zasady pełnego odszkodowania w granicach adekwatnego związku przyczynowego. Podstawową bowiem funkcją odszkodowania jest kompensacja, co oznacza, że odszkodowanie powinno przywrócić w majątku poszkodowanego stan rzeczy naruszony zdarzeniem wyrządzającym szkodę, przy czym nie może ono jednak przewyższać wysokości faktycznie poniesionej szkody.
W odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie zwrotu przez ubezpieczyciela z OC komunikacyjnego poniesionych przez poszkodowanego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wydatków na najem pojazdu zastępczego, Sąd Najwyższy podjął uchwałę o następującej treści Zgodnie z uchwałą SN w składzie 7 sędziów z dnia 17 listopada 2011r. III CZP 05/11: ,,Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej’’.

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego:

linia