m5

warunki

Wypożyczalnia samochodów CARoLEX jest młodą firmą ale z doświadczoną kadrą, świadcząc od tego czasu usługi wynajmu aut. Dzięki dobrej mobilności klienci są obsługiwani zarówno w siedzibie firmy jak i na terenie całego miasta, dodatkowo po wcześniejszej rezerwacji podstawiamy samochody na lotnisko. W ofercie firmy CARoLEX znajdują się wynajmy krótko, średnioterminowe, zarówno dla klienta indywidualnego jak również firm. Każda oferta, jest przygotowywana i dopasowywana w sposób indywidualny tak, aby zaspokoić nawet najbardziej wymagającą osobę. Kolejnym ważnym atutem firmy jest punktualność oraz dwudziestoczterogodzinna gotowość przez siedem dni w tygodniu. Korzystając z usług wypożyczalni samochodów CARoLEX, mamy gwarancję czystego, zatankowanego auta w atrakcyjnej cenie i bez zbędnych formalności. 

We flocie firmy, można znaleźć samochody wielu segmentów, zarówno małe, osobowe (Fiat Panda, Skoda Citigo), samochody dostawcze oraz VAN-y siedmio i dziewięcioosobowe(Ford Transit Custome, Ford Galaxy). Każdy pojazd jest na bieżąco serwisowany w autoryzowanym zakładzie, dzięki czemu wszystkie auta są 100% sprawne i gotowe na najdłuższe trasy. Wszystkie pojazdy posiadają pełny pakiet ubezpieczeń oraz pakiet assistance. Przy tak dużej ilości samochodów do wynajęcia, każdy znajdzie coś dla siebie. 

W trosce o zadowolenie klienta wyposażamy pojazdy w dodatkowe akcesoria poprawiające bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania. Dbając o bezpieczny sposób przewożenia dzieci, istnieje możliwość zamówienia fotelika oraz podkładki, a dla osób wyjeżdżających za granicę dostosowujemy samochód do wymogów panujących w danym kraju, dodając zestaw wyjazdowy. Kolejnym dodatkowym elementem wyposażenia jest nawigacja, która zawsze zaprowadzi nas do celu a nawet łańcuchy śniegowe.

CARoLEX prowadzi również wynajem samochodów z kierowcą oraz obsługę biznesową konferencji. W takim przypadku każdorazowo przygotowana jest indywidualna oferta.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Wszelkie pytania można kierować na maila oddziału firmy oraz telefonicznie, dane kontaktowe znajdują się poniżej.

W skład floty pojazdów wchodzą samochody: Klasa A:Fiat Panda, Hyundai I10, Klasa B: Ford Fiesta, Hyundai I20, Klasa C: Ford Focus, Hyundai i30, Kia Ceed, Klasa D: Ford Mondeo Nissan Qashqai, Ford Grand C-Max, Klasa E: Ford S-Max, Ford Kuga 4x4, Nissan Qashqai 4x4, Klasa F: Ford Galaxy, Ford Transit 9 os., Klasa FD: Ford Transit dostawczy 

Atutami naszej wypożyczalni są:

  • długoletnie doświadczenie w branży
  • rzetelna oraz profesjonalna obsługa
  • szeroki teren działania obejmujący województwo podkarpackie
  • możliwość wynajmu samochodu z kierowcą
  • elastyczność usługi wynajmu samochodu, możliwość wypożyczenia auta zarówno na jedną dobę jak i na tydzień, miesiąc, rok a nawet 3 lata
  • 24h mobilność
  • w razie kolizji zapewniamy pojazd zastępczy oraz pomoc drogową

   

  WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU

  Wynajmujący: Carolex Sp. z o.o. Ul. Twardowskiego 9, 35‑302 Rzeszów, w Zleceniu‑Umowie Najmu i niniejszych Ogólnych Warunkach Wynajmu zwany Wynajmujący. Najemca: osoba prywatna lub firma, określona w rubryce Najemca, Umowy Najmu wynajmująca od Carolex Sp. z o.o. samochód, zwana w Zlecenia‑Umowie Najmu i niniejszych Ogólnych Warunkach Wynajmu Najemcą. Carolex Sp. z o.o. wynajmuje Klientowi samochód określony w rubryce 1. Umowy Najmu, zwany dalej pojazdem. Klient swoim podpisem oświadcza, że przyjmuje poniższe Ogólne Warunki Najmu i przyjmuje osobistą odpowiedzialność za samochód oraz odpowiedzialność za wszelkie osoby, którym powierzy pojazd.
  § 1
  1. Wynajmujący wynajmuje Najemcy pojazd w dobrym stanie technicznym. Wszelkie uwagi dotyczące stanu lub uszkodzeń pojazdu należy zgłosić przedstawicielowi Wynajmującego w momencie odbioru.
  2. Najemca zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i oświadcza, że:
  1) Pojazd będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, gotowy do jazdy, stanowi wyłączna własność Wynajmującego lub mienie jemu powierzone, posiada ważne na czas zawarcia Umowy ubezpieczenia OC,AC,NW i nie jest obciążony żadnym prawem na rzecz osób trzecich.
  2) Pojazd posiada zatankowany do pełna bak paliwa.
  § 2
  1. Najemca lub osoba upoważniona może prowadzić pojazd pod warunkiem, że posiadane przez niego prawo jazdy jest ważne co najmniej 1 rok przed dniem zawarcia umowy oraz ma ukończone 21 lat.
  2. Osoba trzecia może prowadzić pojazd pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących ważności prawa jazdy określonych w ust.1 oraz wskazania przez Najemcę w dniu podpisania umowy przedstawicielowi Wynajmującego lub na 1 dzień przed umożliwieniem osobie trzeciej prowadzenia wynajętego od Wynajmującego pojazdu. Wskazanie musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem numeru prawo jazdy osoby trzeciej oraz daty i miejsca wydania. Przedstawiciel Wynajmującego może zgłosić
  sprzeciw co do umożliwienia prowadzenia pojazdu osobie trzeciej.
  3. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie bądź nie przestrzeganie Ogólnych Warunków Wynajmu oraz Umowy Najmu przez wskazaną przez niego osobę trzecią.
  § 3
  1. Wynajmujący zobowiązany jest, po uiszczeniu zapłaty za najem pojazdu, do wystawienia Najemcy faktury VAT, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
  2. Wynajmujący może zażądać od Najemcy zapłacenia w dniu podpisania Umowy Najmu zaliczki za przewidywane wydatki związane z wynajmem.
  3. Wynajmujący może zażądać każdorazowo pozostawienia kaucji zwrotnej za wynajęty pojazd. Kaucja zostaje zwrócona Najemcy po zwrocie nie uszkodzonego pojazdu.
  § 4
  1. Przedłużenie okresu wynajmu pojazdu samochodowego, możliwe jest pod warunkiem zawarcia kolejnej Umowy lub Aneksu, najpóźniej w następnym dniu po upływie terminu wynajmu, przy czym Najemca zobowiązany jest do udzielenia Wynajmującemu pisemne (list, list polecony, e-mail) lub ustnej informacji, o chęci przedłużeniu okresu wynajmu, na minimum 1 dzień przed jego upływem.
  2. Oświadczenie takie jest dla Najemcy wiążące i upoważnia Wynajmującego do dochodzenia zapłaty za deklarowany do przedłużenia okres.
  3. W przypadku nie zwrócenia pojazdu w terminie i samowolnym jego przedłużeniu, Najemca zostanie obciążony kwotą dodatkową w wysokości 200% stawki zasadniczej.

   

   

  § 5
  1. Najemca zobowiązuje się, że:
  1)  nie będzie kierował pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych,
      2)  nie będzie palił tytoniu w pojeździe. W przypadku złamania zakazu Najemca przyjmuje na siebie zryczałtowaną opłatę wynoszącą 300 PLN netto,
  3)  znane mu są warunki ubezpieczenia pojazdu i nie będzie używał pojazdu w sposób, który mógłby spowodować unieważnienie polisy,
  4)  zwróci pojazd najpóźniej w dniu upływy terminu wynajmu pojazdu,
  5)  zwróci pojazd z pełnym bakiem paliwa, pod rygorem zapłaty 10 PLN netto za każdy litr paliwa
  6)  zobowiązuje się zabezpieczyć pojazd przez kradzieżą lub uszkodzeniem, w sposób powszechnie przyjęty, ze szczególną starannością, używając wszelkich zamontowanych do tego celu  urządzeń oraz pozostawiając pojazd na parkingach strzeżonych (w miarę możliwości)
  7)  nie będzie bez uprzedniego zezwolenia Wynajmującego dokonywał jakichkolwiek napraw pojazdu, za wyjątkiem wymiany przebitego koła,
  8)  nie będzie występował w imieniu Wynajmującego.
  9)  nie przewożenia pojazdem większej liczby pasażerów niż ilość przewidziana w dowodzie rejestracyjnym,
  10)  przestrzegania przepisów prawa i kodeksu drogowego i nie będzie zasłaniać się ich nie znajomością,
  11)  nie wwożenia i wywożenia na i poza polski obszar celny dóbr zabronionych przepisami celnymi,
  12)  nie używania pojazdu do jazdy po drogach i terenach nieutwardzonych
  13)  nie przewożenia samochodem materiałów brudzących, żrących, o ostrych krawędziach i innych mogących powodować korozję, zniszczenie lub uszkodzenie jakiejkolwiek części pojazdu
  § 6
  1. W czasie trwania Umowy, pojazd (oraz jego wyposażenie) nie może:
  1)  znajdować się w posiadaniu osób trzecich nie upoważnionych,
  2)  być przedmiotem procesów sądowych ani zastawu,
  3)  być wykorzystany w sposób odbiegający od zwykłego użytkowania, a w szczególności:
  a)  podnajmowany,
  b)  użyty w wyścigach, treningach, rajdach, testach na prędkość,
  c)  użyty do holowania lub pchania innych pojazdów,
  d)  użyty do ciągnięcia przyczep,
  e)  użyty wbrew przepisom prawa(w szczególności do przemytu, przewożenia nielegalnym imigrantów, przewożenia dóbr zakazanych)
  2. W przypadku nieprzestrzegania pkt 1 Najemca będzie obciążony opłatą administracyjną wynoszącą 1000 PLN netto.
  3. W przypadku zatrzymania pojazdu przez odpowiednie służby państwowe oraz międzynarodowe Najemca pokrywa wszystkie koszty związane z odzyskaniem auta oraz odpowiada finansowo za każdy dzień przestoju samochodu zgodnie z cennikiem wynajmu.
   § 7
  1. Najemca przyjmuje na siebie dodatkową opłatę administracyjną wynoszącą 1000 PLN netto w razie wystąpienia uszkodzenia, utraty, lub zniszczenia pojazdu lub jego części w przypadku winy kierującego lub gdy sprawca jest nie znany oraz jeżeli likwidacja szkody wymaga użycia polisy Autocasco Wynajmującego.
  2. Najemca dodatkowo pokryje koszty dodatkowego badania technicznego jeżeli wystąpi taka konieczność w związku ze szkodą.
  3. Najemca podpisując Umowę Najmu zwalnia Wynajmującego od odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe oraz za szkody, działania i zaniechania wynikające z takich zdarzeń oraz zrzeka się wszelkich roszczeń od Wynajmującego z tytułu powyższych zdarzeń.
  4. W przypadku kradzieży wynajmowanego pojazdu Najemca jest zobowiązany do zwrócenia dowodu rejestracyjnego i kluczyków. W przeciwnym razie Wynajmujący będzie miał prawo do obciążenia klienta kwotą do wysokości równowartości samochodu.
  5. W przypadku kradzieży radia i niedostarczenia wyjmowanego panelu radia, Najemca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Wynajmującego związane z tym zdarzeniem.
  6. Jeśli dojdzie do kolizji, wypadku lub innego podobnego zdarzenia a kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innego środka odurzającego Wynajmujący ma prawo zażądać od Najemcy zwrotu wszelkich poniesionych kosztów lub takich kosztów do poniesienia których Wynajmujący jest zobowiązany przez to zdarzenie, dotyczących zarówno pojazdu jak i odpowiedzialności osób trzecich albo też innych szkód poniesionych przez Wynajmującego w wyniku albo w związku z tymi zdarzeniami.
  7. Gdy w trakcie trwania wynajmu zdarzy się kolizja lub wypadek drogowy kierujący ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Policję oraz pracownika Wynajmującego o zaistniałej sytuacji, zapisać wszystkie dane dotyczące pojazdów uczestniczących w zajściu, numeru polisy i nazwę Towarzystwa Ubezpieczeniowego, nazwiska i adresy osób uczestniczących oraz świadków a także zabezpieczyć pojazd (np. odstawić na parking strzeżony, garażować, zabezpieczyć folią) jeżeli będzie tego wymagał do momentu przybycia pracownika lub przedstawiciela wynajmującego.
  8. W przypadku porzucenia samochodu przez Najemcy bez poinformowania Wynajmującego o miejscu pozostawienia samochodu Najemca przyjmuje na siebie dodatkową opłatę administracyjną w wysokości 1000,00 PLN netto.
  § 8
  1.  Wnętrze pojazdu  lusterek, zgubienie lub zniszczenie kluczyków, wycieraczek i anteny nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i są usuwane w całości na koszt Najemcy według taryf zryczałtowanych wskazanych przez Wynajmującego lub według kosztów naprawy.
  2.  W razie uszkodzenia, utraty lub kradzieży pojazdu w wyniku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z postanowień Umowy, Najemca ponosi wobec Wynajmującego pełną odpowiedzialność materialną, za wszystkie wynikłe szkody.
  3.  W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego Najemca zostanie obciążony opłatą zryczałtowaną w wysokości 300 PLN netto.
  4.  W  przypadkach próby podmiany, zamiany czy też demontażu części jak też próby ingerencji w stan licznika kilometrów z zamiarem zatajenia rzeczywistego przebiegu pojazdu Najemca zostanie obciążony kwotą równą co do wartości części wg aktualnych cen detalicznych, kwotą za montaż tych części oraz karą dodatkową w wysokości 3000 PLN netto.
  5.  Za otrzymane przez Najemcę lub kierowcę pojazdu, a nie uiszczone w terminie mandaty, opłaty parkingowe itp., Najemca ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność, do dnia ich uiszczenia. Najemca obciąży wynajmującego dodatkową opłatą w wysokości do 100 PLN netto za udzielenie informacji organom ścigania.
  6.  Odpowiedzialność Najemcy wobec Wynajmującego z tytułu zdarzeń określonych w ust. 1,2,3 trwa bez względu na upływ czasu trwania Umowy.
  7.  Wynajmujący zastrzega, że w przypadku szkód kradzieżowych z miejsc niestrzeżonych ubezpieczyciel będzie miał prawo wystąpienia z roszczeniem regresowym wobec Najemcy.
  § 9
  1. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego:
  1)  o kradzieży, utracie lub uszkodzeniu pojazdu,
  2)  o pojawiających się usterkach w jego funkcjonowaniu, w tym przebiciu opony,
  3)  o zagubieniu kluczyków do pojazdu.
  2.  W przypadku kradzieży, utraty lub uszkodzeniu pojazdu w wyniku kolizji drogowej  Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić organy ścigania o zaistniałym zdarzeniu, a ponadto przekazać Wynajmującemu pisemny raport ze szkicem sytuacyjnym z zaistniałego zdarzenia.  

  § 10
  Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w umowie, także do przekazywania danych osobom trzecim, w szczególności do celów ubezpieczenia oraz do organów ścigania. 
  § 11
  1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków niniejszej umowy, w szczególności nie zwróci pojazdu w terminie zwrotu.
  2. Najemca w wypadkach określonych w ust. 1, zobowiązany jest do uiszczenia całej należnej za najem kwoty. Wynajmujący ma prawo obciążyć klienta wszelkimi poniesionymi kosztami związanymi z odbiorem samochodu oraz stwierdzonymi uszkodzeniami.
  3. Wynajmujący nie odpowiada za pozostawione rzeczy w pojeździe w trakcie odtransportowania pojazdu a odbiór tych rzeczy odbywa się na koszt Najemcy.                  
  § 12
  Wszelkie zmiany do Umowy wymagają pod rygorem nieważności zawarcia aneksu.

  § 13
  Najemca upoważnia firmę Carolex Sp. z o.o. do zdalnego obciążenie karty kredytowej Najemcy w przypadku nie uiszczenia zapłaty za wynajem lub powstałych innych dodatkowych kosztów zgodnych z niniejszą umową.
  § 14
  1.  W sprawach nienormowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
  2.  Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania Umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu dla Wynajmującego sądowi powszechnemu.
  3.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

   

linia